Financiën

 

Vermogen ODF

Het vermogen wordt gevormd door:

  • een jaarlijkse donatie door Orhan Demir van minimaal € 50.000,-
  • inkomsten uit sponsoring
  • subsidies, giften en overige donaties

 

Jaarlijkse uitgaven

De jaarlijkse uitgaven bestaan uit: 

  • onkostenvergoedingbestuur en eventuele vrijwilligers
  • kosten i.v.m.donaties aan projecten;
  • instandhoudingskosten/administratiekosten;
  • overige kosten.

 

Good Governance 

De Orhan Demir Foundation is een stichting met ANBI status die is opgericht om via voeding, onderdak en onderwijs  maatschappelijke projecten te steunen, die door onvoldoende financiële middelen of een zich terugtrekkende overheid niet gerealiseerd kunnen worden. De jaarlijks te besteden middelen van ODF worden voor deze doelstelling gebruikt; de kosten voor de organisatie van ODF zijn passend en in verhouding tot deze doelstelling. De bestuur -en vrijwilligersfuncties van ODF zijn onbezoldigd.

ANBI 

Sinds 1 januari 2019 is Orhan Demir Foundation door de Nederlandse Belastingdienst wordt
aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

RSIN nummer 8570 59 592