Visie en Missie

Visie

Voor ODF staan kinderen centraal. Kinderen die niet alleen de toekomst hebben, maar ook – door te zijn wie ze zijn en te worden wie ze willen worden – een keuze hebben in de manier waarop zij deze toekomst willen vormgeven. Gewoon door zichzelf te zijn.

ODF gelooft dat wanneer men kinderen veiligheid probeert te bieden door het met liefde geven van onderdak, verzorging en educatie, deze kinderen het gevoel zullen krijgen dat ze goed zijn zoals ze zijn. Dat we vertrouwen in hen hebben, waardoor ze automatisch toestemming krijgen, het beste in zichzelf naar boven te halen, hun beste ik te zijn. Door je beste ik te zijn, geef je de ander automatisch toestemming ook hun beste ik te zijn. Door allemaal je beste ik te zijn, creëer je samen een mooiere wereld. Kinderen kunnen voor elkaar een voorbeeld zijn om zich in te zetten voor een betere samenleving.

Missie

Onderwijs is een belangrijk speerpunt voor ODF. Onderwijs bevordert de zelfredzaamheid van de samenleving met een betere toekomst voor kinderen als gevolg. ODF biedt financiële steun aan projecten van andere stichtingen met ANBI status die voorzien in onderwijs, onderdak en zorg voor kinderen in gebieden in Afrika en Azië waar projecten door gebrek aan financiële middelen of door een zich terugtrekkende overheid het risico lopen om niet gerealiseerd te worden. ODF geeft de voorkeur aan projecten die met financiële steun van ODF van A tot Z kunnen worden gerealiseerd.

ODF werkt graag samen met organisaties die scholen bouwen in Afrika. ODF is geïnteresseerd in het bieden van steun aan onderwijsprojecten in Uganda, Burkina Faso en Kenia. Daarnaast is ODF op zoek naar geschikte projecten die de leefomstandigheden van kinderen die te maken hebben met de vluchtelingencrisis verbeteren en armoede bestrijden in Turkije. Dit wil ODF doen door het financieel of anderszins ondersteunen van projecten opgestart ten behoeve van het leveren van voedsel, kleding en onderdak. Door gebruik te maken van ons netwerk en het spreken van de taal kan ODF op korte termijn successen boeken.