Orhan Demir Foundation

Orhan Demir Foundation (ODF) is opgericht vanuit de gedachte dat kinderen de kans moeten krijgen om in een veilige en liefdevolle omgeving op te groeien. Een omgeving waarin ze worden gestimuleerd om hun talenten te gebruiken en leren vertrouwen op hun eigen kracht.

Om dat te bereiken biedt ODF financiële steun aan projecten van ANBI-stichtingen die voorzien in onderdak, zorg en onderwijs voor kinderen in Afrika en Azië. ODF voelt zich van A tot Z betrokken bij elk project dat financieel wordt ondersteund. Ook nadat een project is opgeleverd blijft ODF actief betrokken.

 

ANBI status sinds 01 Januari 2019.