Organisatie

ODF is opgericht door Orhan Demir vanuit de wens een bijdrage te leveren aan het welzijn van kinderen in gebieden in Afrika en Azië. ODF geeft financiële steun aan projecten van stichtingen met ANBI status waarmee veilige en liefdevolle omgevingen worden gerealiseerd waarin kinderen zichzelf kunnen ontwikkelen. Juist in gebieden waar dit niet altijd vanzelfsprekend is.

 

ODF is een stichting met ANBI status waarvan de organisatie bewust klein is, zodat activiteiten goed kunnen worden overzien en geborgd wordt dat donaties volledig ten goede komen aan de gesteunde projecten. ODF is een betrokken stichting die projecten op de voet volgt en ter plaatse aanwezig is om voortgang te borgen. Ook nadat een project is afgerond blijft de betrokkenheid van ODF groot.

 

Het bestuur van ODF bestaat uit drie leden die zijn uitgenodigd toe te treden vanwege hun expertise en hun grote netwerk dat kan worden ingezet ten bate van de stichting. Het bestuur ontvangt geen vergoeding voor hun werkzaamheden, enkel onkosten worden vergoed.

 

Voorzitter: Orhan Demir 

Secretaris: Bianca Roerade- Van der Kleijn

Penningmeester: Friso Willem van de Weerdt

 

De taken en werkzaamheden van het bestuur zijn opvraagbaar en vastgelegd in de statuten van de stichting d.d. 22 december 2016.